Trường Trung cấp Y tế Nam Định được thành lập năm 2006 với nhiệm vụ đào tạo hệ trung cấp: điều dưỡng, dược sỹ, hộ sinh và sơ cấp điều dưỡng, sơ cấp dược tá; đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ y tế hàng năm theo kế hoạch của Sở Y tế, đồng thời liên kết với các trường cao đẳng, đại học của ngành thực hiện đào tạo y sỹ đa khoa và y sỹ y học cổ truyền nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho tỉnh và các tỉnh lân cận.

Thông tin cơ bản về trường Trung cấp Y tế Nam Định

Địa chỉ trường: Số 190 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Nam Định
Điện thoại: (0350) 3.648.315
Email: 2506@ moet.edu.vn