Năm 2013, Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên tuyển tổng chỉ tiêu cho cả 02 hệ đại học va cao đẳng là 730 sinh viên. Cụ thể:

Cụm trường: đại học Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University, College of Medicine

Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 284 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/

Mã tuyển sinh: DTY

 Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Y đa khoa

D720101

B

Dược học

D720401

A

Điều dưỡng

D720501

B

Bác sĩ Y học dự phòng

D720302

B

Răng Hàm Mặt

D720601

B

 Chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Y tế học đường C720334 B
Xét nghiệm y học (Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm) C720332 B

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.