Trường đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.hmu.edu.vn

Mã tuyển sinh: YHB

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

ĐH Y Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh chi tiết như sau:

ác ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

1. Bác sỹ Đa khoa

D720101

B

550

2. Bác sỹ Y học Cổ truyền

D720201

B

50

3. Bác sỹ Răng Hàm Mặt

D720601

B

100

4. Bác sỹ Y học Dự phòng

D720302

B

100

5. Cử nhân Điều dưỡng

D720501

B

100

6. Cử nhân Kỹ Thuật Y Học

D720330

B

50

7. Cử nhân Y tế Công cộng

D720301

B

50

8. Cử nhân Dinh Dưỡng

D720303

B

50

Bác sỹ Đa khoa                      Mã ngành: D720101

-         Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Tuyển thẳng + Xét tuyển

2012

550

26,0

32

2011

550

25,5

41

2010

550

24,0

35

2009

550

25,5

19

2008

450

27,0

17

Bác sỹ Y học Cổ truyền                   Mã ngành: D720201

Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2012

50

21,0

2011

50

23,0

2010

50

19,5

2009

50

21,5

2008

60

24,5

Bác sỹ Răng Hàm Mặt          Mã ngành: D720601

Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2012

100

24,0

2011

100

25,5

2010

100

22,0

2009

50

25,0

2008

50

28,5

Bác sỹ Y học Dự phòng                   Mã ngành: D720302

Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2012

80

20,0

2011

80

22,0

2010

80

18,5

2009

60

21,0

2008

60

24,5

Cử nhân Điều dưỡng             Mã ngành: D720501

Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2012

100

21,0

2011

100

20,5

2010

100

19,0

2009

100

19,5

2008

120

24,0

Cử nhân Kỹ Thuật Y Học     Mã ngành: D720330

Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2012

50

22,5

2011

50

22,0

2010

50

19,0

2009

50

22,0

2008

60

23,0

Cử nhân Y tế Công cộng                 Mã ngành: D720301

Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2012

70

20,0

2011

70

20,0

2010

70

18,5

2009

50

16,0

2008

Không tuyển sinh

Cử nhân Dinh dưỡng            Mã ngành: D720303

Là chuyên ngành năm đầu tiên tuyển sinh.

Năm

Chỉ tiêu

2013

50

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và môn thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét Tuyển theo ngành học.

Bài thuốc nam lành tính hay khác điều trị bệnh thoat vi dia dem từ kinh nghiệm dân gian!