Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh, tiền thân là trường Trung học y tế được thành lập từ năm 1960, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ trung cấp và sơ cấp. Do nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại mới, năm 2005 trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng theo quyết định số: 1003/QĐ-BGD& ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh

I. Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh có chức năng nhiệm vụ:

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác từ cao đẳng trở xuống theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý y tế các bậc học, ngành học đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ các ngành học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp y tế.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học-kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành, thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức: Hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.

5. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo-bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

6. Quản lý tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

7. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao.

8. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan.

10. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.

11. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và giới. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

12. Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

II.Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5, Phố Hải Sơn, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.837977

Fax           : 0333.837977 – 0333.837981

III. Các ngành đào tạo 

a. Cao đẳng:

- Cử nhân Điều Dưỡng

b. Trung cấp

- Y sỹ

- Dược sỹ

- Y sĩ Đông y

- Điều Dưỡng

- Hộ sinh TH

c. Các hệ khác

Trường đào tạo và cấp chứng chỉ cho các lớp ngắn hạn như:

- Cấp cứu biển,

- Cấp cứu tai nạn hầm lò,

- Sơ cấp cứu tai nạn thương tích,

- Nhân viên Y tế thôn (bản),

- Lương y đa khoa.

- Quản lý dược,

- Quản lý Điều dưỡng,

- Chuyển đổi từ Y sĩ,

- Hộ sinh sang diều dưỡng trung cấp…

Bài thuốc nam lành tính hay khác điều trị bệnh thoat vi dia dem từ kinh nghiệm dân gian!