Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ thành lập ngày 25/8/2005 trên cơ  sở Trường Trung học Y tế  (26/10/1960). Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là cơ sở đào tạo công lập, là một trường trực thuộc Tỉnh đào tạo cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

Với nhiệm vụ chính trị được giao là đào tạo nhân lực cho ngành y tế với trình độ trung cấp, cao đẳng với nhiều chuyên ngành và hướng phát triển của trường sẽ trở thành Trường Đại học điều dưỡng vào năm 2015, mặt khác vừa phát triển đào tạo vừa nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên vì vậy mục tiêu của nhà trường phấn  đấu đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững để từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường, do vậy mục tiêu đề ra đảm bảo sát với thực tế, có tính khả thi, song cũng phải có tính chiến lược phù hợp với tầm nhìn chiến lược lâu dài của cả ngành đào tạo trên cả nước và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

 Đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn cố phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khác, có năng lực hội nhập quốc tế.

Các ngành tuyển sinh

a. Trung cấp:

- 01:  Dược sỹ trung cấp

- 02:  Điều dưỡng trung cấp

- 03:  Y sỹ đa khoa

- 04:  Y sỹ y học cổ truyền

- 05:  Hộ sinh trung cấp

- 06:  Kỹ thuật viên xét nghiệm

- 07:  Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

b. Cao đẳng

+ Cao đẳng Điều dưỡng                               Khối B

+ Cao đẳng Kỹ thuật Y học                        Khối B

+ Cao đẳng Xét nghiệm Y học                   Khối B

+ Cao đẳng vật lý trị liệu- PHCN               Khối B

+ Cao đẳng Dược                                          Khối A

Thông tin về trường

Phòng đào tạo- Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Địa chỉ: Phố Cao Bang- Phường Trường Thịnh- TX Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3714143; 0210.3710796 hoặc 0210.3822749

Website:cyp.edu.vn