Trung học Y tế Hải Phòng được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng theo Quyết định số 1279 /QĐ- BGD&ĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng là cơ sở đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng có chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong Thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng không ngừng phát triển các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Các ngành đào tạo

- Hộ sinh trung cấp

- Y sĩ định hướng y học dự phòng

- Dân số y tế

- Dược sỹ trung cấp(VLVH)

- Cử nhân điều dưỡng

- Y sĩ định hướng Y học cổ truyển

- Dược sỹ trung cấp

- Điều dưỡng trung cấp

Thông tin liên hệ

 Địa chỉ:: Số 169 Đường Trần Nguyên Hãn – Q.Lê Chân – TP.Hải Phòng
Tel: 0313.719.315. Fax:: 0313.717.400; Website: http://cdythaiphong.edu.vn

Bài thuốc nam lành tính hay khác điều trị bệnh thoat vi dia dem từ kinh nghiệm dân gian!