Trường Y tế Bình Định được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 8/2/1990 của UBND tỉnh Bình Định với bộ khung ban đầu gồm 5 cán bộ nằm trong khuôn viên của Sở Y tế Bình Định.

Ngày 5/3/1991, UBND tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 221/QĐ-UB thành lập Trường Trung học Y tế Bình Định.

Ngày 09/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 7175/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định trên cơ sở trường Trung học Y tế Bình Định.

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định là trường công lập nằm trong hệ thống các trường Đại học – Cao đẳng của cả nước. Nhà trường chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Bình Định và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế, sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của chính quyền địa phương nơi Trường có trụ sở và sự quản lý của các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở: 6 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056.892027.           - FAX: 056.892028

- Website:    caodangytebinhdinh.edu.vn

- Email:        cdytbd@gmail.com.vn

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định có chức năng:

- Đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn của các  chuyên ngành về lĩnh vực y, dược (Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ, Dược sĩ và Kỹ thuật viên y học);

- Đào tạo Nghề (Điều dưỡng sơ cấp, Dược tá, Nhân viên y tế thôn bản);

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng mới về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trong tỉnh;

- Đào tạo và cấp các văn bằng, chứng chỉ khác theo nhu cầu xã hội phù hợp chức năng, nhiệm vụ, năng lực và ngành nghề đào tạo của trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bài thuốc nam lành tính hay khác điều trị bệnh thoat vi dia dem từ kinh nghiệm dân gian!